Liên kết website
Tỷ giá ngoại tệ
SẢN PHẨM
Bột vôi mịn (Burnt lime powder)

 

 CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM BỘT VÔI MỊN

(BURNT LIME POWDER)

  

CHỈ TIÊU

ĐVT

LOẠI SẢN PHẨM

LOẠI 1

LOẠI 2

Hàm lượng CaO

%

≥ 85.0

≥ 65.0

Hàm lượng Fe2O3

%

0.05

0.05

Cỡ hạt trung bình

Micron

≤ 15.0

≤ 15.0