Liên kết website
Tỷ giá ngoại tệ
SẢN PHẨM
Bột Talc (Talc powder)

 Talc powder

   

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM BỘT TALC

(TALC POWDER)

 

TÊN CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾT QUẢ

SiO2

%

62,04

Fe2O3

%

0,18

FeO

%

0,33

CaO

%

0,84

MgO

%

26,63

Độ mịn qua sàng 45 micron

%

99,99

Chất tan trong nước                

%

0,08

Chất tan trong acid

%

0,65

Arsenic

%

< 0,001

Mất khối lượng sau khi nung 

%

2,68