Liên kết website
Tỷ giá ngoại tệ
SẢN PHẨM
Hạt đá trắng CaCO3 (White stone particle)

 

 

 White stone particle

 

  

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM HẠT ĐÁ TRẮNG CaCO3

(WHITE STONE PARTICLE)

 

CHỈ TIÊU

ĐVT

LOẠI SẢN PHẨM HẠT

Hạt đá  ≤ 0.5 mm

0.5 mm - 1.0 mm

1.5 mm - 3.5 mm

Hàm lượng CaCO3

%

≥ 98.5

≥ 98.5

≥ 98.5

Hàm lượng Fe2O3

%

≤ 0.015

≤ 0.015

≤ 0.015

Độ trắng

%

≥ 97

≥ 97

≥ 97