Liên kết website
Tỷ giá ngoại tệ
SẢN PHẨM
Bột Calcium Hydroxide - Ca(OH)2 powder

 

  Bot Canxi hydroxit - Ca(OH)2

 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM BỘT CALCIUM HYDROXIDE - Ca(OH)2

 

TÊN CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾT QUẢ

* PH dung dịch 10%

%

12.50

* Hàm lượng ôxit sắt (Fe2O3)

%

0.10

* Hàm lượng Magie cacbonat (MgCO3)

%

1.50

* Hàm lượng Canxi hydroxit (Ca(OH)2)

%

≥ 88.0