1 2 3 4

Bột Calcium Hydroxide - Ca(OH)2 powder

BỘT CALCIUM HYDROXIDE - Ca(OH)2

 

Liên hệ mua hang:

Nguyễn Trung Kiên

Mobile: 0904.816.789

Email:  

Marketing@khv.com.vn

 

 

 

Chi tiết


 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM BỘT CALCIUM HYDROXIDE - Ca(OH)2 

 

TÊN CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾT QUẢ

* PH dung dịch 10%

%

12.50

* Hàm lượng ôxit sắt (Fe2O3)

%

0.10

* Hàm lượng Magie cacbonat (MgCO3)

%

1.50

* Hàm lượng Canxi hydroxit (Ca(OH)2)

%

≥ 88.0

Sản phẩm khác
Đối tác khách hàng