1 2 3 4

Bột Talc (Talc powder)

BỘT TALC

 

Liên hệ mua hang:

Nguyễn Trung Kiên

Mobile: 0904.816.789

Email:  

Marketing@khv.com.vn

 

 

 

Chi tiết


 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM BỘT TALC

(TALC POWDER)

 

TÊN CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾT QUẢ

SiO2                                                                                                              

%

62,04

Fe2O3

%

0,18

FeO

%

0,33

CaO

%

0,84

MgO

%

26,63

Độ mịn qua sàng 45 micron

%

99,99

Chất tan trong nước                

%

0,08

Chất tan trong acid

%

0,65

Arsenic

%

< 0,001

Mất khối lượng sau khi nung 

%

2,68

 

Sản phẩm khác
Đối tác khách hàng