1 2 3 4

Bột vôi mịn (Burnt lime powder)

BỘT VÔI MỊN

 

Liên hệ mua hang:

Nguyễn Trung Kiên

Mobile: 0904.816.789

Email:  

Marketing@khv.com.vn

 

 

 

Chi tiết


 

Bột vôi mịn (Burnt lime powder)

 

 

 CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM BỘT VÔI MỊN

(BURNT LIME POWDER)

  

CHỈ TIÊU

ĐVT

LOẠI SẢN PHẨM

LOẠI 1

LOẠI 2

Hàm lượng CaO

%

≥ 85.0

≥ 65.0

Hàm lượng Fe2O3

%

0.05

0.05

Cỡ hạt trung bình

Micron

≤ 15.0

≤ 15.0

 

Sản phẩm khác
Đối tác khách hàng