1 2 3 4

Hạt đá trắng CaCO3 (White stone particle)

HẠT ĐÁ TRẮNG CaCO3

 

Liên hệ mua hang:

Nguyễn Trung Kiên

Mobile: 0904.816.789

Email:  

Marketing@khv.com.vn

 

 

 

Chi tiết


 

 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM HẠT ĐÁ TRẮNG CaCO3

(WHITE STONE PARTICLE)

 

CHỈ TIÊU

ĐVT

LOẠI SẢN PHẨM HẠT

Hạt đá  ≤ 0.5 mm

0.5 mm - 1.0 mm

1.5 mm - 3.5 mm

Hàm lượng CaCO3

%

≥ 98.5

≥ 98.5

≥ 98.5

Hàm lượng Fe2O3

%

≤ 0.015

≤ 0.015

≤ 0.015

Độ trắng

%

≥ 97

≥ 97

≥ 97

 

Sản phẩm khác
Đối tác khách hàng