1 2 3 4

Vôi cục (Quick lime)

VÔI CỤC

 

Liên hệ mua hang:

Nguyễn Trung Kiên

Mobile: 0904.816.789

Email:  

Marketing@khv.com.vn

 

 

 

Chi tiết


 

Chúng tôi có các sản phẩm vôi chất lượng tốt dạng cục, dạng bột thoả mãn nhu cầu đa dạng của Quý khách hàng.

 

  CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM 

(QUICK LIME)

 

TÊN CHỈ TIÊU

ĐVT

 

KẾT QUẢ

 

Hàm lượng CaO

%

 

≥ 90

 

Hàm lượng Fe2O3

%

 

0.05

 

Kích cỡ

 

mm

 

≤ 80

 Sản phẩm khác
Đối tác khách hàng